logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team;
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages;
  • FDA Trepper™: een portefeuille voor institutionele beleggers, gebaseerd op beleggingsadviezen van FDA;
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant.


Voorbeeldrapporten
pdf documentsApple Rating change (21 mei 2013)
pdf documentsMicrosoft Sustainability Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsSvenska Handelsbanken Company Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsFDA Investment Trends (16 jul 2015)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 29-7-2015ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille14.118.9208.89.7
(excl. valutadekking)18.129.4232.710.4
benchmark15.223.9148.47.8
outperformance-1.0-5.060.51.9
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet20.732.7 17.2
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 7 / 12 80 / 144
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
29 julMcGraw Hill Financialbijgekocht[motivatie]

Het bedrijfsmodel van McGraw-Hill Financial is geconcentreerd rond een viertal produkten en diensten, welke als gemeenschappelijk thema hebben het vervaardigen en onderhouden van kredietbeoordelingen en benchmarks. Deze benchmarks worden gehanteerd door gebruikers in de financiële sector, in de grondstoffenmarkten en in een aantal andere bedrijfstakken. In de sectoren waarin McGraw-Hill Financial actief is, is dikwijls sprake van een oligopolie met slechts enkele dominante spelers, waarbij de groep meestal marktleider is met een marktaandeel van tussen de 35% en 45%. In de bedrijfsvoering kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald, zoals de tweedekwartaalcijfers van dit jaar opnieuw bevestigen. De operationele marge steeg van 36,6% tot 41,1%. Middels acquisities, zoals de zojuist aangekondigde overname van SNL Financial, bouwt McGraw-Hill Financial gestaag zijn dataleverancier S&P Capital IQ verder uit. Dit onderdeel maakt momenteel 27% van de groepsomzet uit. In de afgelopen paar jaar heeft S&P Capital IQ middels kosteneffectieve prijszetting marktaandeel veroverd op concurrenten als Thomson Reuters en Bloomberg. Wij voorzien gunstige vooruitzichten voor kredietbeoordelaars gegeven de in omvang sterk toegenomen mondiale herfinancieringsbehoefte met vreemd vermogen. Ook de succesvolle diversificatie van McGraw-Hill Financial buiten de kredietbeoordeling is positief. De aandelen worden aangekocht.

25 junDanonebijgekocht[motivatie]

Onder leiding van de onlangs aangetreden CEO Emmanuel Faber wordt de groeistrategie van Danone op sommige punten aangepast. Franck Riboud, Fabers voorganger, legde gedurende diens bijna twintig jaar durende leiderschap veel nadruk op het betreden van nieuwe markten en decentrale aansturing. Dit zal ten dele veranderen, nu Faber de aandacht richt op het verbeteren van het rendement op het geïnvesteerd vermogen door het centraler aansturen van ondersteunende functies en het verhogen van de efficiency in segmenten en productcategorieën. Hij kan daarbij voortbouwen op de sterke concurrentieposities die zijn voorganger heeft opgebouwd in dagverse zuivel, gebotteld water en babyvoeding. Stuk voor stuk behoren deze segmenten tot de snelst groeiende in de levensmiddelensector. Het gewicht van Danone in de portefeuille is licht verhoogd.

25 junING Groepbijgekocht[motivatie]

ING heeft het door de Europese Commissie opgelegde herstructureringsplan bijna afgerond. Het resterende minderheidsbelang in de verzekeringsactiviteiten, NN Group, moet nog van de hand worden gedaan, maar het is reeds duidelijk dat ING de herstructureringsfase zal verlaten met een aanzienlijk kapitaaloverschot. Dit kan mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Immers, de bankactiviteiten van de groep laten goede resultaten zien en genereren intern voldoende kapitaal. Het aantrekkende herstel in Europa zal de resultaten verder ondersteunen, waarmee per saldo een aantrekkelijk rendement valt te verwachten. Aangezien de risico's relatief beperkt zijn, is de positie in de portefeuille verhoogd.

25 junBMWverkocht[motivatie]

De groei in de Chinese markt, die de belangrijkste drijver van de groei in de gehele automobielindustrie is geweest, neemt af. Dit heeft al geleid tot een duidelijke afname van de bijdrage uit de Chinese joint ventures, voornamelijk BMW Brilliance Automotive Limited, aan de resultaten van BMW. De concurrentie lijkt te zijn toegenomen in een markt met gematigde groei. De prestaties van Audi en Mercedes, dat een herstructureringsplan heeft geïmplementeerd, lijken duidelijk te verbeteren. De risico's zijn toegenomen en de aandelen zijn uit de portefeuille verkocht.

25 junBayerbijgekocht[motivatie]

De farmaceutische divisie van Bayer heeft een aantrekkelijke en gediversifieerde pijplijn van producten. De omzet van deze eenheid zal naar verwachting verder groeien door de introductie van recent gelanceerde producten. De onderneming heeft in 2014 de activiteiten voor consumentenzorg van Merck overgenomen. De integratie hiervan, in een zeer gefragmenteerde maar winstgevende sector, versterkt de competitieve positie van Bayer. De vooruitzichten voor de `CropSciencedivisie' blijven positief, ondanks enige verzwakking van de huidige marktomstandigheden. De opbrengst van gewassen dient immers verhoogd te worden om te voldoen aan de stijgende vraag naar voedingsmiddelen. Bayer wordt door het creëren van een aparte beursnotering voor de `MaterialSciencedivisie' meer gefocust en winstgevender en de winstontwikkeling wordt voorspelbaarder. Bayer is een goed geleid bedrijf met een solide groeipotentieel op de lange termijn. De aandelenpositie in de portefeuille wordt verhoogd.