logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team;
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages;
  • FDA Trepper™: een portefeuille voor institutionele beleggers, gebaseerd op beleggingsadviezen van FDA;
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant.


Voorbeeldrapporten
pdf documentsApple Rating change (21 mei 2013)
pdf documentsMicrosoft Sustainability Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsSvenska Handelsbanken Company Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsFDA Investment Trends (13 mrt 2015)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 27-3-2015ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille9.419.7196.19.6
(excl. valutadekking)14.533.9222.510.4
benchmark13.631.0145.17.9
outperformance-4.2-11.451.01.7
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet12.833.9 17.9
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 4 / 12 76 / 140
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
18 mrtABBverkocht[motivatie]

ABB levert apparatuur en diensten op het gebied van elektriciteit en fabrieksautomatisering. De onderneming kenmerkt zich door een solide projectuitvoering. De resultaten in de afgelopen jaren werden echter gedrukt door problemen met het verbinden van offshore windparken aan het elektriciteitsnetwerk. Dit heeft geleid tot veranderingen in het management. De nieuwe CEO heeft in september 2014 een nieuwe strategie gepresenteerd, waarbij de focus ligt op winstgevende autonome groei en een efficiënter gebruik van kapitaal. De onderneming is goed gepositioneerd om te profiteren van de urbanisatie en industrialisatie in opkomende markten. We verwachten dat een geleidelijke verbetering in de operationele performance onder het nieuwe management zal bijdragen aan de toekomstige resultaten. Op de korte termijn zullen de resultaten echter door oudere projecten gedrukt worden. Bovendien is de externe omgeving momenteel uitdagend voor nutsbedrijven, mijnbouwondernemingen en olie- en gasmaatschappijen. Dit zal een negatief effect hebben op de vraag naar de dienstverlening van ABB op de korte termijn. De positie in de portefeuille is derhalve verkocht om te profiteren van andere meer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

18 mrtExxonMobilgereduceerd[motivatie]

De vooruitzichten voor de langere termijn blijven positief omdat de omstandigheden in de olie- en gasindustrie naar verwachting zullen verbeteren vanwege een gestaag groeiende vraag, terwijl aan de aanbodzijde het waarschijnlijk is dat uiteindelijk aanpassingen zullen plaatsvinden. Door zijn operationele efficiëntie en het aantal projecten dat naar verwachting in de komende jaren operationeel zal worden, zal ExxonMobil naar verwachting profiteren van een dergelijke normalisering van de onderliggende markt. In de komende kwartalen is het echter waarschijnlijk dat de moeilijke omstandigheden als gevolg van de lage olieprijs zullen voortduren. Verder zal ExxonMobil evenals andere olie- en gasbedrijven voornamelijk bezig zijn met kostenbesparingen, reorganisaties en het verlagen van de uitgaven. Bijgevolg werden aandelen verkocht om ruimte te maken voor meerbelovende beleggingen.

18 mrtMorgan Stanleygereduceerd[motivatie]

Morgan Stanley heeft met succes kans gezien om haar activiteiten in vermogensbeheer in de VS te versterken, heeft haar traditioneel sterke positie in zakenbankieren weten te behouden en de kapitaalmarktactiviteiten weten te herstellen na de financiële crisis. Deze verbeteringen hebben de koers van het aandeel flink ondersteund in de afgelopen paar jaar. Tegelijkertijd heeft de bank haar voorzieningen voor juridische risico's gerelateerd aan de voormalige activiteiten in de hypotheekmarkten moeten opschroeven, en moest ten gevolge daarvan de voorlopige resultaten over 2014 neerwaarts herzien. Hoewel dit geen gevolgen heeft voor de operationele resultaten van de bank, verlagen wij het belang in de portefeuille.

18 mrtCelgene Corporationgekocht[motivatie]

Met Revlimid is Celgene is uitgegroeid tot marktleider in de behandeling van multiple myeloma, een bloedkanker. Ook in de nabije toekomst stimuleert Revlimid de groei aangezien het geneesmiddel ook bestudeerd wordt voor andere indicaties of symptomen. Tegelijkertijd heeft het management een lucratieve portfolio van diverse behandelingen uitgebouwd die langzaam de afhankelijkheid van Revlimid vermindert. Celgene heeft een portfolio van jonge en veelbelovende producten en een rijke pijplijn met meer dan 20 klinische ontwikkelingsprogramma's. De vooruitzichten zijn veelbelovend. Omzet en winst zullen naar verwachting toenemen met respectievelijk 22,5 en 17 procent gemiddeld per jaar in de periode tot 2020. De aandelen werden gekocht voor de portefeuille.

11 mrtTelefonica, S.A.verkocht[motivatie]

Ondanks economisch herstel in Spanje laten recente cijfers zien dat er geen sprake is van een voortvarende resultaatverbetering. De omzet in de thuismarkt is behoorlijk blijven dalen en de winstgevendheid ontwikkelde zich ook ongunstig. Het is de vraag of de prijsdruk die ontstaan is door de trend naar goedkopere gebundelde diensten die de margedruk veroorzaakte omkeerbaar zal zijn, ook bij voortgaand economisch herstel in Spanje. De projecties van het bedrijf zelf geven reden hieraan te twijfelen. In de belangrijke Latijns-Amerikaanse markt zijn de ontwikkelingen gemengd. Er is veel groeipotentieel, maar naast grote wisselkoersrisico's zijn recente ontwikkeling op regelgevinggebied niet gunstig, wat in de belangrijke Braziliaanse markt al resulteerde in een lichte omzetdaling. Het bedrijf heeft momenteel niet de financiële middelen om in te spelen op de kansen in Latijns-Amerikaanse groeimarkten, voornamelijk Mexico. Hoewel wel wordt verwacht dat het bedrijf dit jaar weer groei zal laten zien, is de toekomstige resultaatontwikkeling onzeker en naar verwachting onvoldoende sterk om vertrouwen te hebben in een bovengemiddelde koersstijging. Het aandeel is verkocht om plaats te maken voor meerbelovende beleggingen.