logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsMicrosoft Sustainability Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsCelgene company analysis (18 mrt 2015)
pdf documentsPayPal company analysis (20 jul 2015)
pdf documentsFDA Investment Trends (17 nov 2015)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 27-11-2015ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille21.221.8241.510.3
benchmark16.016.1150.37.6
outperformance5.25.791.22.7
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet23.324.8 16.6
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 11 / 12 96 / 148
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
13 novASML Holding NVbijgekocht[motivatie]

De vooruitzichten voor ASML blijven gunstig, ook al gaf het concern een voorzichtige guidance voor het laatste kwartaal en werden geen nieuwe mijlpalen voor de ontwikkeling van de EUV technologie gemeld. Het merendeel van ASML's belangrijke klanten zal na verwachting de investeringen in conventionele systemen volgend jaar opschroeven en daarnaast zal de omzetbijdrage van EUV hoger zijn. De groeiende vraag naar chips en de door EUV mogelijk gemaakte verdere miniaturisatie ondersteunen de solide structurele groei, terwijl de ontwikkeling van EUV ASML's dominante positie verder versterkt. Het portefeuillebelang in ASML is verhoogd.

11 novOracle Corporationverkocht[motivatie]

Oracle heeft recentelijk diverse plannen en doelen, die betrekking hebben op de overstap naar cloud computing verder toegelicht. Deze toelichting heeft de vermeende onzekerheden die deze transitie met zich meebrengt echter niet kunnen verminderen. Daar komt bij dat het management tot nog toe slecht in staat is geweest om het verloop en de gevolgen van de overstap in te schatten. Waarschijnlijk zal het dieptepunt in de resultaten tijdens de cloud-overgang dit jaar plaatsvinden, maar het blijft onduidelijk hoe de resultaatontwikkeling zich zal voortzetten. Het bedrijf wordt door de ontwikkeling van cloud computing met nieuwe concurrenten geconfronteerd, waaronder het reeds sterke Amazon Web Services. Het is vooral twijfelachtig of de relatief hoge winstgevendheid van Oracle van voor de cloudtransistie herwonnen kan worden. Het resterende portefeuillebelang in Oracle is daarom verkocht.

11 novDelhaizebijgekocht[motivatie]

De positie in Delhaize is verhoogd nu het fusieproces tussen Delhaize en Ahold volgens plan verloopt en wordt verwacht zijn beslag te krijgen tegen het midden van het volgend jaar. De aandelenprijzen van beide bedrijven bewegen momenteel in tandem gegeven de omwisselingsverhouding van 4,75 aandelen Ahold voor ieder aandeel Delhaize, en rekening houdend met de uitkering voorafgaand aan de fusie van EUR 1 miljard aan aandeelhouders Ahold. De resultaten over het derde kwartaal van beide bedrijven bevestigen de verbeterende gang van zaken op alle markten waarin zij actief zijn. Bij Delhaize is de vergelijkbare omzetgroei in België voor het eerst in acht kwartalen weer positief, terwijl de Nederlandse vergelijkbare omzetgroei bij Ahold verder toenam tot 4,5%. De sterke omzetgroei van Aholds Bol.com en AH.nl liggen hier mede aan ten grondslag. Ook in de Verenigde Staten, die voor beide ondernemingen meer dan 60% van de omzet vertegenwoordigen, is er sprake van een stijging van de vergelijkbare omzetgroei en van de operationele marge. Ahold en Delhaize sluiten in geografisch opzicht vrijwel perfect aan en de combinatie zal naar verwachting extra waarde voor aandeelhouders creëren.

11 novOréal L'bijgekocht[motivatie]

De omzetgroei van L'Oréal is nog niet teruggekeerd op de hoge niveaus van voor de financiële crisis. De onverminderd sterke concurrentiepositie biedt echter mogelijkheden voor een verdere vergroting van het marktaandeel. Op de korte termijn temperen moeilijkere markten in Brazilië en China de resultaten, terwijl de vraag geleidelijk aantrekt in belangrijke markten in Noord-Amerika en West-Europa. De winstgevendheid verbetert ondertussen gestaag, waarbij de lage eurokoers een extra impuls geeft. Lagere bestedingen van Aziatische toeristen vertraagden de groei in het derde kwartaal bij L'Oréal Luxe sterker dan bij Estée Lauder en LVMH. Dit kan echter als een tijdelijke ontwikkeling worden gezien. De aandelenpositie in het goed geleide cosmeticaconcern is licht verhoogd.

07 oktOracle Corporationverkocht[motivatie]

De resultaten van Oracle vertoonden in de afgelopen kwartalen een gemengd beeld. Naast ongunstige wisselkoerseffecten had de groei in cloud computing een drukkend effect op de winstgevendheid. Dit is normaal in deze fase van de transitie en Oracle heeft aangegeven dat het huidige jaar het dieptepunt zal vormen voor wat betreft de resultaatontwikkeling tijdens de cloud-overgang. Het blijft echter onzeker hoe de trend zich zal vervolgen. Oracle zou, gezien de sterke positie in databases, in staat moeten zijn een groot marktaandeel te verwerven in op cloud computing gebaseerde databases. Echter, door de overstap naar de cloud wordt het bedrijf geconfronteerd met nieuwe concurrenten. Het portefeuillebelang in Oracle is daarom gereduceerd.