logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team;
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages;
  • FDA Trepper™: een portefeuille voor institutionele beleggers, gebaseerd op beleggingsadviezen van FDA;
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant.


Voorbeeldrapporten
pdf documentsApple Rating change (21 mei 2013)
pdf documentsMicrosoft Sustainability Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsSvenska Handelsbanken Company Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsFDA Investment Trends (11 jul 2014)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 28-8-2014ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille5.316.4163.09.0
(excl. valutadekking)8.218.5162.39.0
benchmark10.121.1103.96.5
outperformance-4.8-4.759.02.4
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet16.824.7 19.2
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 4 / 12 73 / 133
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
08 augTime Warnergekocht[motivatie]

Na het afsplitsen van de tijdschriftengroep, bestaat Time Warner uit een aantal solide bedrijfsonderdelen, die in de komende jaren goede resultaten vermogen af te werpen. Doordat de consumptie van televisieprogrammering via computer en smartphone zal toenemen, zal de onderneming de vruchten gaan plukken van de in de afgelopen tien jaar gedane investeringen in het vervaardigen van eigen originele programmering. Daarnaast is de vraag naar Time Warner programmering via het traditionele televisiekanaal robuust gebleven, gelet op de groei van het aantal abonnees bij HBO en de meer dan 8% groei van de licentie-inkomsten bij Turner. Op termijn blijft een hoger bod van Fox tot de mogelijkheden behoren. Om al deze redenen wordt het aandeel weer terug in de portefeuille gekocht.

07 augTechnipverkocht[motivatie]

De prestaties van Technip staan door een drietal factoren druk. Ten eerste de toenemende concurrentie van Aziatische bedrijven, in het bijzonder voor de onshore sector. Daarnaast de geopolitieke spanningen, die een effect hebben op de Russische energiesector. Ten derde zijn de grote oliemaatschappijen terughoudender geworden met investeringen. Deze ontwikkelingen werden door het management als verklaring genoemd voor het verlagen van de margeverwachting voor geheel 2014 van de Onshore/Offshore divisie. Door de aankondiging van sancties tegen Rusland is het risico van een belegging in Technip gestegen. De sancties vormen een bedreiging voor de uitvoering van het Russische Yamal LNG project, wat momenteel bijna een kwart van de totale orderportefeuille vertegenwoordigd. De aandelen Technip zijn derhalve uit de portefeuille verkocht.

07 augYum! Brandsgereduceerd[motivatie]

Opnieuw was er een schandaal in China rond de kwaliteit van kippenvlees waaronder de reputatie van KFC opnieuw te lijden had. Hierdoor heeft het koersherstel van Yum! Brands averij opgelopen. Daarnaast blijft de concurrentie in de VS hevig waardoor het moeilijker wordt om structureel voorop te lopen in innovatie, terwijl klanten dit wel eisen. Het management heeft maatregelen genomen om het imago van de restaurantketens te verbeteren en wist ondanks de problemen in China de winstgevendheid in die markt te verhogen. Niettemin is het belang inde portefeuille verlaagd om de toenemende onzekerheid te weerspiegelen rond het herstel in Yum's belangrijkste markt China.

07 augAmazon.comgereduceerd[motivatie]

De populariteit van online winkelen en de capaciteiten van Amazon om daar succesvol op in te springen zorgen voor aanhoudend hoge omzetgroei en een sterke operationele kasstroomontwikkeling. Niettemin vereist de toenemende concurrentie van traditionele winkelketens en andere technologiebedrijven dat Amazon de investeringen opschroeft en dit heeft de winstgevendheid en de vrije kasstoom verder onder druk gezet. Met deze ontwikkelingen wordt Amazon steeds afhankelijker van het goed doorstaan van de traditionele kerstverkopen in het vierde kwartaal voor het handhaven van de winstgevendheid. Ondanks de gedaalde koers sinds het begin van dit jaar wordt het gewicht in de portefeuille teruggebracht om de toegenomen financiële risico's te weerspiegelen.

07 augCarrefourbijgekocht[motivatie]

De aandelenkoers van Carrefour is stabiel gebleven sinds het einde van vorig jaar, ondanks de voortgang in de herstructurering van het Franse retailconcern. In de eerste fase van de herstructurering werd onder de huidige CEO George Plassat een deel van de activiteiten afgestoten in markten waar Carrefour geen reëel uitzicht had op het verkrijgen van een leidende positie. Daarna kregen de activiteiten in andere markten een kwaliteitsimpuls en kwamen de wensen van de klant meer centraal te staan. Winkelvernieuwing en een verbeterd prijsimago hebben de concurrentiekracht van Carrefour verbeterd. Maatregelen van meer recenter datum zoals investeringen in logistiek management en het garanderen van investeringen in winkelgebieden via een joint venture met een gespecialiseerde vastgoedonderneming zullen de winstgevendheid in komende periodes een impuls geven. Veeleisende invloedrijke grootaandeelhouders van Carrefour en verbeteringen in de bedrijfscultuur zijn andere redenen om het belang in de portefeuille te verhogen.