logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team;
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages;
  • FDA Trepper™: een portefeuille voor institutionele beleggers, gebaseerd op beleggingsadviezen van FDA;
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant.


Voorbeeldrapporten
pdf documentsMicrosoft Sustainability Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsCelgene company analysis (18 mrt 2015)
pdf documentsPayPal company analysis (20 jul 2015)
pdf documentsFDA Investment Trends (14 aug 2015)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 28-8-2015ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille4.67.3182.98.9
(excl. valutadekking)8.916.7206.79.6
benchmark5.811.6128.37.0
outperformance-1.3-4.354.71.9
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet23.234.5 17.7
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 7 / 12 80 / 145
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
27 augSchlumbergerverkocht[motivatie]

De omstandigheden in de olie- en gasmarkt blijven verslechteren, voornamelijk vanwege een aanhoudend productieoverschot. De daaruit voortvloeiende lagere prijzen voor fossiele brandstoffen leiden tot uitstel en annulering van projecten. Bovendien verscherpt de concurrentie in Schlumberger's olie-service markt door de lagere investeringen. Het bedrijf behoudt haar technologische voorsprong in de sector. De overname van Cameron, een wereldwijde leverancier van een breed scala aan apparatuur en diensten voor de olie-industrie, zal de marktpositie van Schlumberger verder versterken. Bovendien heeft het bestuur pro-actief maatregelen genomen om de kostenbasis van het bedrijf te verlagen. Een verbetering in de omgeving van het bedrijf is echter niet te verwachten in de nabije toekomst, als gevolg van het hoge aanbod van olie, een tragere groei van de vraag naar fossiele brandstoffen en de strategie van OPEC om haar productie te handhaven tegen elke prijs. De aandelen van Schlumberger zijn verkocht uit de portefeuille.

27 augSherwin-Williamsbijgekocht[motivatie]

Sherwin-Williams is de op twee na grootste producent van verf en coatings in de wereld, terwijl de onderneming marktleider is in de VS. De aanzienlijke aanwezigheid in dat land vormt een competitief voordeel, aangezien het uitgebreide netwerk van eigen winkels gecontroleerde distributie mogelijk maakt en tot schaalvoordelen leidt. De onderneming heeft geprofiteerd van verbeterde marktomstandigheden in de Amerikaanse huizen- en bouwmarkten, een trend die naar verwachting wordt voortgezet. De onrust op financiële markten heeft tot een forse koersdaling geleid in de afgelopen week. In reactie, om te profiteren van de lagere aandelenkoers, is het belang in de portefeuille verhoogd.

27 augVopakbijgekocht[motivatie]

Koninklijke Vopak NV is een wereldwijde marktleider in tankterminals voor (petro)chemie en brandstoffen. In de eerste helft van 2015, profiteerde de onderneming van een toegenomen vraag naar opslagcapaciteit voor olieproducten wat leidde tot een betere bezettingsgraad. Het management is echter voorzichtig geworden over de vooruitzichten in Azië. De aanzienlijke capaciteitstoevoegingen en een relatief bescheiden groei in deze regio zouden kunnen leiden tot een lange periode van slechtere marktcondities. Het bedrijf stoot momenteel niet-kernactiviteiten af en implementeert maatregelen om de productiviteit te verbeteren. Daarnaast verhoogt de terugkeer van de contango-situatie, waarbij de prijzen voor olielevering in de toekomst hoger zijn dan de huidige tarieven, de vraag naar opslagcapaciteit. Bovendien, zijn de vooruitzichten op lange termijn voor de terminal-activiteiten gunstig. Het verschil tussen de locatie waar de fossiele brandstoffen worden geproduceerd en het verbruik zou moeten resulteren in een toenemende handelsstroom van olie, gas en chemicaliën. De positie in de portefeuille is verhoogd, waarbij rekening is gehouden met de recente forse daling van de aandelenkoers.

27 augMorgan Stanleybijgekocht[motivatie]

Morgan Stanley heeft in de afgelopen jaren in het bedrijfsmodel meer nadruk gelegd op activiteiten waarbij de bank enigszins minder gevoelig is geworden voor bewegingen in financiële markten. Deels is dit een reactie op regelgeving, bijvoorbeeld de strengere regels voor de handel in financiële titels voor eigen rekening van de bank. Het is deels ook een keuze van het management, waarbij met name is ingezet op de vermogensbeheerdivisie Smith Barney, hetgeen inmiddels zijn vruchten afwerpt. Hoewel de recente marktturbulentie gepaard gaat met risico's voor Morgan Stanley, biedt het ook juist mogelijkheden voor de zakenbank. De recente daling van de koers biedt dan ook de mogelijkheid op een attractief rendement, en wij verhogen het belang in de portefeuille.

19 augDSMgereduceerd[motivatie]

DSM toonde een gunstige omzettrend in de afgelopen kwartalen . Op lange termijn blijven de vooruitzichten gunstig zijn terwijl DSM aanzienlijke strategische vooruitgang boekte in de afgelopen jaren. Niet alleen heeft het bedrijf de kostenbasis verlaagd en de efficiëntie verhoogd, het heeft ook nieuwe aantrekkelijke producten ontwikkeld en heeft uitgebreid in de snelgroeiende markten en regio's. Toch is de grote actieve positie in de portefeuilles enigszins teruggebracht om andere eveneens aantrekkelijke investeringsmogelijkheden te financieren.