logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team;
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages;
  • FDA Trepper™: een portefeuille voor institutionele beleggers, gebaseerd op beleggingsadviezen van FDA;
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant.


Voorbeeldrapporten
pdf documentsApple Rating change (21 mei 2013)
pdf documentsMicrosoft Sustainability Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsSvenska Handelsbanken Company Analysis (3 jun 2014)
pdf documentsFDA Investment Trends (14 nov 2014)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 21-11-2014ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille8.710.7171.49.1
(excl. valutadekking)15.116.5179.19.3
benchmark16.317.4115.46.9
outperformance-7.6-6.756.12.2
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet26.329.3 18.7
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 4 / 12 74 / 136
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
19 novViacom Incverkocht[motivatie]

De resultaten over de afgelopen kwartalen laten zien dat Viacom's grootste doelgroep, die van kinderen en jongeren, snel overstapt van traditionele tv naar online media. Omdat het grootste deel van de omzet wordt gegenereerd uit televisiereclame, waarvan een deel is gekoppeld aan het aantal kijkers naar een bepaalde uitzending, is de omzetgroei onder druk komen te staan, temeer omdat ook de meer algemene ontwikkelingen in de Amerikaanse tv-reclamemarkt niet gunstig zijn voor Viacom. Het bedrijf zou uiteindelijk in staat moeten zijn om additionele inkomsten uit mobiele platformen te halen op het moment dat meting voor deze apparaten beschikbaar komen. De ontwikkelingen op dat gebied zijn echter onzeker, terwijl initiatieven om de afhankelijkheid van tv-reclame te verminderen weinig succesvol zijn. De aandelen zijn daarom verkocht uit portefeuilles.

19 novGoogle Inc.bijgekocht[motivatie]

Ofschoon ook Facebook en Twitter sterke groei laten zien in online advertenties is Google's dominantie onbetwist gebleven en realiseerde het bedrijf recentelijk wederom solide groei. Google heeft duidelijk succes met initiatieven die inspelen op de trends in deze markt en naast sterke assets waarover het bedrijf al langer beschikt, zijn ook recentere advertentiegerelateerde initiatieven succesvol. Hoewel de ontwikkelingen bij de activiteiten buiten online advertisement volatieler zijn, maakt het bedrijf ook hier per saldo een goede indruk en realiseert het hoge groei, waarbij de initiatieven op e-commerce gebied veelbelovend zijn. Vooral in Europa is de druk vanuit de politiek en overheden op Google's bedrijfsmodel toegenomen wat nadelige financiële consequentie kan hebben. Noemenswaardige schade aan Google's financiële kracht of aan de structurele vooruitzichten is echter zeer onwaarschijnlijk. Het belang in Google is verhoogd.

19 novBanco Santander SAgekocht[motivatie]

Banco Santander's belangrijkste markten hebben recentelijk een verbetering laten zien. Dit is voornamelijk het geval in de Spaanse thuismarkt en in het VK, waar de bank een vooraanstaande positie heeft weten te verwerven in de afgelopen paar jaar. Hoewel de bank ook te maken heeft met moeilijkere omstandigheden in Brazilië, is zij in staat geweest om zich goed te positioneren voor een economisch herstel in haar belangrijkste markten. De uitkomst van de asset quality review is positief, aangezien dit de financiële positie van de bank bevestigt, hetgeen ook de vooruitzichten voor verdere inkomstengroei ondersteunt. Vanwege deze redenen adviseren wij om het aandeel toe te voegen aan de portefeuille.

19 novAegonverkocht[motivatie]

Aegon heft een teleurstellend derde-kwartaalresultaat gerapporteerd. Dit werd veroorzaakt door de noodzaak aanvullende reserveringen te maken in het Amerikaanse levenbedrijf op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen. Dit in het kader van de jaarlijkse aanpassingen van de actuariële veronderstellingen. Ook in het recente verleden hebben deze aanpassingen voor winstdalingen gezorgd. De omvang van de huidige aanpassing is echter zorgwekkend. Ditzelfde geldt voor de winstgevendheid van de nieuwe productie levensverzekering in de Verenigde Staten. De hier gerapporteerde behoorlijke groei vindt plaats met een lagere rentabiliteit. Concurrenten zoals Allianz en AXA laten momenteel in de Verenigde Staten een hogere groei zien tegen betere marges. Aangezien meer dan tweederde van de winst van Aegon uit de Verenigde Staten afkomstig is en het bedrijf voor meer dan 90% een levensverzekeraar is, is naar onze mening de huidige risico/rendementsverhouding verslechterd. Het aandeel is verkocht uit de portefeuilles.

07 novErste Group Bank AGverkocht[motivatie]

In de afgelopen paar jaar heeft Erste Group Bank zich moeten aanpassen aan moeilijkere omstandigheden in Centraal- en Oost-Europa. De bank heeft vorig jaar kapitaal opgehaald om de nog uitstaande staatssteun af te lossen, maar sindsdien heeft de bank enkele malen een winstwaarschuwing afgegeven, vooral vanwege problemen in Hongarije en Roemenië. Deze problemen leidden er eerder dit jaar toe dat de bank hoge voorzieningen moest nemen, en zij moet dit jaar een substantieel verlies rapporteren. De genomen maatregelen zijn afdoende geweest om te voldoen aan de eisen van de ECB in het kader van de Asset Quality Review, en de bank heeft in het vooruitzicht gegeven dat zij weer winst gaat rapporteren volgend jaar. Niettemin blijven de vooruitzichten in de nabije toekomst gepaard aan verhoogde risico's, en worden de aandelen uit de portefeuille verkocht.