logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsFacebook Inc Company Analysis (26 apr 2016)
pdf documentsS&P Global Company Analysis (21 jul 2016)
pdf documentsStryker Company Analysis (5 aug 2016)
pdf documentsFDA Investment Trends (11 aug 2017)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 23-8-2017ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille7.513.5272.79.7
benchmark1.510.5164.97.1
outperformance6.12.9107.82.6
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet14.623.1 14.6
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 9 / 12 111 / 169
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
23 augAhold Delhaizegereduceerd[motivatie]

Ahold Delhaize ligt ruim op schema met het integratieproces van de in 2016 geëffectueerde fusie tussen de voormalige rivalen. De culturele verschillen tussen de bedrijven zijn tot nu toe overbrugbaar gebleken en vormen niet of nauwelijks een probleem in de VS, waar de fusiecombinatie meer dan 60% van haar omzet realiseert. In de VS zal ook het meeste voordeel behaald kunnen worden uit de toegenomen schaalvoordelen en onderhandelingsmacht. Dit is vooral van belang te midden van het snelveranderende retail-landschap. De expansie van Amazon, Aldi en Lidl wakkert prijsconcurrentie aan en dwingt tot hogere investeringen, vooral in e-commerce, waar Ahold van oudsher een voorsprong te verliezen heeft. Vanwege de huidige verhoogde onzekerheid is het belang in Ahold Delhaize teruggebracht.

23 augPriceline Groupbijgekocht[motivatie]

Priceline Group heeft na de laatst gerapporteerde kwartaalcijfers een deel van de eerdere significante koerswinst van dit jaar moeten inleveren. Het bedrijf kondigde een vertraging van de omzetgroei aan, al zal deze nog altijd op een hoog niveau blijven. Vooral in Azië liggen groeikansen, al zal ook het gevecht met concurrerende platforms die online overnachtingen in deze regio willen aanbieden hevig zijn. Sterke uitgangspunten voor het goedgeleide Priceline zijn de sterke concurrentiebasis in de Europese thuismarkt en een goede uitgangspositie in Azië dankzij tijdig gepleegde overnames en lokale samenwerkingsverbanden. Dankzij voordelen uit netwerkeffecten is het waarschijnlijk dat vooral de huidige dominante marktspelers ook de meeste toekomstige groei naar zich toe trekken. Dit aspect wordt in toenemende mate onderkend door mededingingsautoriteiten, maar vooralsnog heeft aangescherpte regelgeving geen noemenswaardige aantasting van het succesvolle bedrijfsmodel opgeleverd. De weging in de portefeuille is verhoogd.

23 augReckitt Benckiserbijgekocht[motivatie]

Reckitt Benckiser heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug door een aantal niet met elkaar samenhangende tegenslagen waardoor de groei ernstig getemperd is. Het ernstigst was het schandaal in Zuid-Korea met onveilige desinfecteermiddelen voor luchtzuiveringsinstallaties, maar ook een mislukte productinnovatie voor het de laatste jaren zo succesvolle persoonlijke-verzorgingsmerk Scholl straalde negatief af op het sterke track record dat in het voorbije decennium is opgebouwd. In het tweede kwartaal kwam daarbovenop nog de schade veroorzaakt door een cyber-aanval die de productie en distributie van een aantal categorieën producten lam legde. In de tweede jaarhelft moet de meeste schade van deze incidenten echter geleden zijn en kan de groei weer aantrekken. Ondertussen bieden de sterke kostenbeheersings- en integratiecapaciteiten van Reckitt Benckiser goede mogelijkheden om waarde te halen uit de eerder dit jaar voltooide overname van Mead Johnson. Het belang van Reckitt Benckiser in de portefeuille is verhoogd.

23 augMcDonald's Corp.bijgekocht[motivatie]

Onder het nieuwe bewind van Steve Easterbrook heeft McDonald's de omzetgroei weer kunnen versnellen, ondanks de hevige concurrentie van kleinere fastfood-concurrenten en van supermarken, die steeds meer kant-en-klare maaltijden aanbieden. Er is daarbij vooruitgang geboekt met het vernieuwen van de restaurants, het verhogen van het serviceniveau, het experimenteren met bezorging en het uitbreiden van bestaande mobiele ordermogelijkheden en het doorvoeren van andere technologische innovaties. De ingrijpende veranderingen hebben de bestaande bedrijfsprocessen niet wezenlijk verstoord, ondanks de grote complexiteit en risico's die gepaard gaan met dit soort ingrijpende verandering binnen een fastfoodsector die zwaar leunt op operationele efficiëntie. Het onderbrengen van vrijwel alle restaurants in handen van franchisenemers is gunstig voor het binnenhalen van extra expertise van de lokale marktomstandigheden. Dit zijn redenen om het gewicht in de portefeuille te vergroten.

23 augTesla Incgekocht[motivatie]

Geholpen door gunstige regelgeving wereldwijd en groeiende weerstand tegen traditionele verbrandingsmotoren, is het aannemelijk dat het sub-segment elektrische voertuigen een hoge groei zal laten zien binnen de volwassen automarkt. Tesla is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren. Het merk heeft een aantrekkelijk imago, is technologische leidend en heeft geen last van grote traditionele activiteiten binnen een cultuur waarin grote noodzakelijke veranderen lastig door te voeren zijn. Door sterke samenwerkingsverbanden met toonaangevende leveranciers van relevante technologie en het vermogen om talentvolle medewerkers aan te trekken, is de verwachting dat Tesla sneller kan innoveren dan concurrenten. De FDA-rating van slechts 8 weerspiegelt het risicovolle karakter van Tesla. De zwakke financiële positie, de onbeproefde mogelijkheden om met concurrentie om te gaan en om de operationele organisatie op te schalen, alsook de uitdaging om de hoge ambities van oprichter en CEO Musk waar te maken, zijn daarbij belangrijke aspecten. Beleggen in Tesla is riskant, maar de inschatting van het opwaartse koerspotentieel rechtvaardigt een beperkt belang in portefeuille.